Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει έδρα την πόλη της Τρίπολης, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 13/2000. Οι σχολές του εδρεύουν σε πέντε διαφορετικές πόλεις, τις πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την Καλαμάτα, την Σπάρτη, το Ναύπλιο, την Κόρινθο και την Τρίπολη. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ήταν ένα επιτακτικό αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της50da69ad7b20926616accb8d736be635_L τοπικής κοινωνίας, όταν έκλεισε η Παιδαγωγική Ακαδημία της Τρίπολης.

Η έναρξη της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου 2002. Η πρώτη σχολή που λειτούργησε ήταν το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σχολής Τεχνολογίας και Θετικών Επιστημών.

Στόχος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η ανάπτυξη της εκπαίδευσης τρίτου βαθμού (τριτοβάθμια) στην περιφέρεια, ως φάρος πνευματικής δημιουργίας και πανεπιστημιακής έρευνας. Οι προδιαγραφές έρευνας και διδασκαλίας ανταποκρίνονται σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.

Οι πέντε σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι οι εξής:

 • Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής (Τρίπολη)
 • Σχολή Πολιτισμικών Σπουδών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Καλαμάτα).
 • Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Κόρινθος)
 • Σχολή Καλών Τεχνών (Ναύπλιο).
 • Σχολή Επιστημών Ποιότητας Ζωής και Ανθρώπινης Κίνησης (Σπάρτη).

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου παρέχει και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους εξής τομείς:

 • Θεατρικές Σπουδές
 • Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις
 • Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
 • Διαχείριση και Οργάνωση Αθλητισμού
 • Φιλολογία
 • Νοσηλευτική
 • Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική
 • Αρχαιολογία, Ιστορία και Διαχείριση Πολιτιστικών Αγαθών

Πρύτανης του Πανεπ
ιστημίου Πελοποννήσου είναι ο Κωνσταντίνος Μασσέλος, ενώ αντιπρυτάνεις είναι οι Γεώργιος Ανδρειωμένος, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Χρήστος Καρδαράς, Αθανάσιος Κριεμάδης, Κωνσταντίνα Μπότσιου, Μαρία Τσιρώνη, Γεώργιος Τσούλος.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στελεχώνεται, εκτός από τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις, από δώδεκα εκπροσώπους των καθηγητών, τους Κοσμήτορες, εκπροσώπους των φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, εκπροσώπους του προσωπικού και των καθηγητών, και εκπροσώπους των τεχνικών.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει ιδιαίτερα ισχυρούς δεσμούς με την ομογένεια και είναι πολλοί οι ομογενείς από διάφορες χώρες του κόσμου που το ενισχύουν οικονομικά.

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στεγάζεται σε ένα διατηρητέο σπίτι στο κέντρο της Τρίπολης, εκεί όπου γεννήθηκε ο μεγάλος ποιητής Κώστας Καρυωτάκης.